KURUMSAL
Her zaman ilk.

Kalite ve Çevre Politikası

■   Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği önlemek,doğal kaynakları verimli kullanmak

■   Tüm ürün  ve proseslerinde belirlemiş olduğu çevreci programları uygulamak

■   Çevre Yönetim Sistemini belirlediği hedefleri ile belli periyotlarda gözden geçirmek

■   İzlemiş olduğu çevreci anlayışı diğer firmalara aktarma ve yürütülmesini desteklemek

■   AHS Çevre Politikasını (AÇP) müşterileri,yan sanayileri,çalışanları,komşu firmalar ve yöre halkı ile birlikte paylaşmak

■   Şirketin kurumsal değerleri ve kültürü,etik anlayışı,iyi yönetim felsefesi ve iş ahlakı ilkeleri,sorumluluklarını yerine getirmesinde çalışanlara yol göstermektedir.
Fire ve hataları en aza indirerek maliyetleri düşürmek,verimliliği ve karlılığı atırmak; tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak firma olarak üretim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Yaptığımız iç tetkikler ve sistematik olarak müşterilerimiz tarafından yapılan denetlemeler sonucunda sistemimiz kontrol altına tutulmakta ve sürekli iyileştirme faaliyetlerimize yol göstermektedir.

 
ARGE çalışanların başında traktör grubumuz gelmektedir.ARGE kapsamında aldığımız devlet destekleri yine etkin olarak sürekli iyileştirme politikalarımıza  yansıtılmakta,hedef müşterilerimiz için AHS'nin etkin bir marka değeri taşımasında rol oynamaktadır.


Modern kalite laboratuvarlarımız ve tecrübeli kalite ekibimiz üretimin her aşamasında titiz çalışmalar yapmaktadır.


Firmamız içi beyaz yaka mühendislik kadromuz,mavi yakalılara oranı %9 seviyesindedir.

ISO 9001:2000 standardına uygun,kalite sistemimiz:

 
 ■ FMEA (Dizayn ve Proses )

 ■ İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP)

 ■ Kontrol Planları

 ■ Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)

 ■ İstatistik Prosess Kontrolü (SPC) uygulamaları hedef alınarak PPM çalışmaları yapılmaktadır.
 
AHS Üretim Tesisleri;döküm,talaşlı imalat ve montaj hatlarından oluşmakta ve ileri üretim teknolojileri kullanılmaktadır.

Kullanılan ERP programı ile eşzamanlı üretim yapılarak,kısa terminlerle müşteri memnuniyeti sağlanabilmektedir.

Hammadde girişinden başlayan kalite kontrol,seribaşı kontrol,istatistiki proses kontrol (SPC) gibi gelişmiş teknikler ile sağlanmaktadır.
 

Copyright © 2015 Anadolu Hidralik Sanayi